';

What is VO2max
Image module

 VO2max คือการใช้ออกซิเจนของร่างกายเมื่อออกกำลังอย่างเต็มกำลัง ออกจนถึงขีดสุด ค่านี้มีหน่วยเป็น Ml/Kg/Min หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ตัวบอกระดับความฟิตของร่างกาย และความสามารถของร่างกายในการดึงออกซิเจนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใครอยากวิ่งให้เร็วขึ้น แรงขึ้น ก็จะต้องพัฒนาค่านี้ให้สูงขึ้น เพราะถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนมากและเร็วขึ้น จะส่งผลดีต่อการเผาผลาญและใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น

WHY  KEISER
Image module

ทำไมการฝึกด้วยลม จึงอยู่เบื่องหลังความสำเร็จของนักกีฬาระดับโลกหลาย ๆ คน มาไขคำตอบการฝึกด้วยลมที่ต่างจากแผ่นเหล็กได้ที่ MLife Shop

Keiser เป็นได้มากกว่าเครื่องออกกำลังกายทั่วไป! เพราะใช้ลมในการฝึก
Keiser ไม่ใช่แค่ช่วยคุณสร้างความแข็งแรง แต่ยังช่วยในการฝึกประสาทกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว

InBody Dial
Image module

InBody Dial เครื่องชั่งวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
แบรนด์ InBody ผู้ช่วยเพื่อสุขภาพที่ดี
ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ แบบขั้วไฟฟ้า 8 จุดสัมผัส
บอกค่าสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับร่างกาย ได้อย่างแม่นยำ

 

InBody Band2

HIGHLIGHTS