';

มาแล้วครับ สายวิ่งท่านแรกที่ VO2max เกิน 60 … ซัดไป 20 กว่านาที++