';

สถิติ VO2max ของร้าน ถูกจดบันทึกใหม่แล้ว วันนี้ !!